Naposledy aktualizováno: 30.06.2020 18:05:15
logo

Místní lidová knihovna Malechov a Výrov

Základními dokumenty pro činnost knihovny jsou:

 

Místní lidová knihovna nabízí:

 


VŠECHNY SLUŽBY JSOU PRO OBČANY ZDARMA.

Návštěva z OÚ

 

 
Poslední výměna z Městské knihovny v Klatovech proběhla v březnu 2018.

 

Díky p. Reiserovi z Městské knihovny v Klatovech je možno zkušebně nahlédnout do webového katalogu knihovny na tomto odkazu: http://jdem.cz/bsdc26 - viz. také záložka Web katalog. Protože se zatím jedná o zkušební provoz, omluvte případné nedostatky. Děkujeme.

 

  

OBRÁZEK : tn_81.jpgV měsíci listopad 2007 jsme vyhlásili ANKETU, jaké knihy, autory či oblasti literatury byste rádi našli v naší knihovně. Zde jsou naše reakce na první podněty:

 

  • Rádi bychom v knihovně nalezli naučnou literaturu pro děti ve větším rozsahu, naučnou literaturu pro dospělé (hobby, zahrádka, kutilství, chovatelství, kuchařky), obrázkové knížky s tvrdými deskami pro nejmenší, alespoň další tituly od Pittnerové a Javořické.

KNIHOVNA: Všechny požadavky jsme předali Městské knihovně v Klatovech s prosbou, aby tyto tituly byly zařazeny do dalšího výměnného souboru.

 

  • Pokud by šlo objednat jistou povinnou četbu, konkrétně: Píseň o Cidovi (španělský hrdinný epos), Mastičkář (středověké drama), Sonety Lauře – Francesko Petrarca.

KNIHOVNA: Žádost byla předána Městské knihovně v Klatovech a budeme se ji snažit stejně jako další uspokojit v rámci meziknihovní služby.

 

  • Bylo by možné umístit na webové stránky žádost týakjící se starých knih? Pokud by někomu překážely staré nebo nechtěné knihy, které by chtěl snad někdo dokonce vyhodit (třeba z pozůstalosti, z důvodu stěhování apod.), aby je věnoval do knihovny.

KNIHOVNA: Knihovna samozřejmě přivítá další dary od občanů. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme organizační složka Obce Dolany, je nutno všechny dary provádět přes obec. Ta se domluví s dárcem, které knihy od dárce převezme a jak s nimi naloží. Protože se však knihovna přestěhovala do menších prostor a úložného místa není mnoho, má knihovna zájem především o tzv. povinnou četbu typu Babička od B. Němcové, ale též knihy od Jana Pilaře (spisovatel, který své dětství prožil v Dolanech), cestopisy, pohádkové knihy a další. To, co MLK Malechov nebude moci z důvodu nedostatku místa převzít, Obecní úřad v Dolanech přerozdělí do dalších knihoven na území obce, a to Dolany, Řakom či Svrčovec (zde je údajně velká knihovna, do které se přemístily regály ze staré knihovny v Malechově).

Další možnost je nabídnout knihy v antikvariátě v Klatovech. Ten je umístěn před prostorami Městské knihovny v Klatovech (budova čp. 59/I. – bývalé obchodní centrum vedle Černé věže na náměstíú – viz. provozní řád antikvariátu.

A úplně tou poslední možností je odvézt knihy do Západočeských sběrných surovin. Tam nás pouze upozornili, že přijímají knihy bez vnějších tvrdých desek (informace z r. 2007).

 

  • Mohlo by se též někam dát vědět těm, kteří odebírají periodicky nějaké časopisy, zda-li by nepůjčili do knihovny některá stará čísla, která by se buď po dohodě také půjčovala domů nebo byla jen k nahlédnutí v knihovně?

KNIHOVNA: Samozřejmě uvítáme jakékoli výpůjčky či dary časopisů od občanů (ABC, Čtyřlístek, Žena a život, Computer, Mobility, Zahrádkář a další). V současné době po domluvě jsou k dispozici v knihovně dva ročníky Maminky, nabídnut byl i časopis o cestování po České republice na kole.


  • Jestli by bylo v moci tak malé knihovny zařadit do poskytovaných služeb také půjčování hudebních a filmových nosičů.

KNIHOVNA: Obecní úřad zatím ve svém rozpočtu nemá prostředky na nákup těchto nosičů. Bohužel na tyto nosiče se meziknihovní služby nevztahují. Pokud máte zájem o tyto služby, musíte se obrátit na Městskou knihovnu v Klatovech (poplatek 200,–- Kč/CD/týden, pouze 2 CD naráz). POZN: Knihovna má k dispozici následující DVD a CD: Encyklopedie lidské tělo 2.0, Planeta země, České hrady, Nejkrásnější místa v ČR, Dolany u Klatov – Historie obce a okolí (obrazové CD vydané u příležitosti Dolan v Dolanech).  • Zařadit na webové stránky další anketu, zda-li by někdo uvítal nějaký vzdělávací kurz nebo seminář, přednášku jednou za čas na určité téma – mohlo by probíhat v některé z větších místností ve víceúčelovém zařízení. Případně nějaký kurz na PC, tvorba webových stránek (na přinesených noteboocích) nebo něco úplně jiného – nejspíše by to byly samozřejmě placené kurzy … a hlavně, jeslit by to někdo uměl zařídit. V anketě by si lidé mohli říci, o jaké téma by popř. měli zájem.

KNIHOVNA: Tento dotaz patří mezi ty náročnější. Knihovna uspořádala v měsíci březnu – Měsíci internetu kurzy spojené s prací s počítačem. Jednalo se o školení pro úplné začátečníky, neboť knihovnice si na více netroufá. Podnět byl předán Obci Dolany, především zda by poskytla prostory sálu ve víceúčelovém zařízení a zda by sehnala školitele na úrovni. Dotázali jsme se též Městské knihovny v Klatovech, zda podobné kurzy nepořádají. Odpověď bohužel zněla, že nepořádají.
Pokud ovšem tyto stránky čte nějaký počítačový maniak, který se chce s námi podělit o své zkušenosti (nemyslím však tunelování internetového bankovnictví), nechť se ozve. 

 

  • Mohla by obec odebírat i další časopisy?

KNIHOVNA: Časopisy jsou financovány z rozpočtu obce. Knihovna odebírá týdeník Vlasta (o ten je velký zájem mezi ženami). Předloni jsme využili nabídku obce a odebírali měsíčník Praktická žena, který byl původně objednán pro tehdy zavřenou knihovnu ve Svrčovci. Protože i o tento měsíčník je velký zájem, obec byla tak laskava a nadále nám ho objednává a platí. Musí však financovat z rozpočtu knihoven i odběr časopisů pro další knihovny, odměny knihovníkům a provozní náklady typu elektrická energie, takže nepředpokládáme, že nám doobjedná další tiskoviny. V r. 2007 jsme využili nabídku obce a namísto čtrnáctideníku 100+1 Zahraniční zajímavosti jsme objednali předplatné časopisu Flora na zahradě. 

 

  • Budou internetové služby skutečně zdarma?

KNIHOVNA: Obec Dolany má v rámci dotačního titulu zajištěn provoz internetu 3 roky po spuštění zdarma. Proto i služby obyvatelstvu budou poskytovány zdarma. Pravděpodobně po skončení této lhůty bude vydán sazebník, který by zcela pokryl provozní náklady (tzn. bez zisku pro obec). Obec Dolany však zvažuje určitou náhradu za případný tisk a kopírování (spotřeba papíru a toneru) již od počátku poskytování této služby.OBRÁZEK : pc10.gifMINISERIÁL O POČÍTAČÍCH

Měsíc Internetu je již za námi. Před samotnými kurzy, které pořádala knihovna, jsme pro Vás na tomto místě připravili miniseriál o počítačích. Hned v úvodu jsme Vás seznámili s historií počítačů. Pro pochopení práce s počítačem je důležité znát základní pojmy. Také operační systém, programy, datové soubory a složky jsou velice důležitou součástí počítače. Určitě Vás zajímá, co uvidítě po spuštění Vašeho počítače. K úspěšné komunikaci s počítačem potřebujete klávesnici a myš.
A vše ostatní jste se dozvěděli na našich kurzech.

 

Kurz internetuE-book

Pokrok nezastavíme. I knihy zaznamenávají jednu významnou změnu. A tou je E-book. Co je to „E-book“? Je to soubor virtuálních stránek. E-book není jen označení pro elektronicky zaznamenaný obsah, ale současně i pro uričtý styl práce s obsahem. Pojmem E-book proto nemusí být označována pouze kniha, ale i časopis, noviny, příručka, návod apod. Více informací můžete naleznout na této adrese: www.e-kniha.webovastranka.cz/about/index . Čtení e-knihy je podmíněno existencí konkrétního softwaru a hardwaru. Něco o čtečkách elektronických knih naleznete na těchto stránkách http://www.marigold.cz/…-v-roce-2008.

Obecní úřad v Dolanech daroval MLK Malechov několik knih. Za všechny děkujeme.

Velká cestovní kniha Křivoklátsko


Průvodce Klatovsko, Kuchyně – domácí technika, Koupelny – Bazény – sauny, Nebojte se počítače, Alois Jirásek – Bratrstvo I. – III.