Naposledy aktualizováno: 30.06.2020 18:05:15
logo

Místní lidová knihovna Malechov a Výrov

HISTORIE KNIHOVNY:

Jedním z prvních zákonů, které byly vydány po vzniku Československé republiky, byl zákon o veřejných knihovnách č. 430 sb., ze dne 22. července 1919. Ukládal obcím povinnost, aby pro doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva byly zřizovány veřejné knihovny s četbou vzdělávací, naučnou i zábavnou. V některých obcích již dříve existovaly knihovny, které byly a odkázány na milost náhodných dárců a obětavých jedinců. Nyní měly knihovny dostávat příspěvek 50 hal. na obyvatele ročně.

V Pamětní knize obce Malechova se na straně 125 píše v souvislosti s okupací a II. světovou válkou o knihovně toto: "Obecní knihovna byla podrobena přísné revisi a všechny okupantům nepohodlné knihy musely býti vyřazeny, zejména literatura legionářská, historická a pak ta, jež se jakýmkoliv způsobem nepříznivě dotýkala Německa. Díky obětavosti tehdejšího knihovníka Josefa Maršálka z čp. 8 byly tyto knihy ukryty a po osvobození vráceny do obecní knihovny."

Dále je naše knihovna zmíněna v kronice obce Dolany na str. 229, kde je pod r. 1977 uvedeno, že vedoucí MLK Malechov je Bohumila Bártová. Řada knížek ve vlastním fondu knihovny však nese ještě razítko samostatné Obce Malechov.

 

Jedna z nejstarších knih Dobová pohlednice

 

 

V r. 1983 schválila Obec Dolany projekt na přístavbu víceúčelového zařízení k objektu hasičské zbrojnice v Malechově na pozemku bývalé kovárny. SOučástí zařízení byla i administrativní místnost knihovny s vchodem ze společenské místnosti, projekt počítal s tím, že samotný sklad knížek bude v částečně zachované kovárně. 19.7.1986 bylo víceúčelové zařízení otevřeno a knihovna byla přestěhována z objektu JZD do místnosti, označené v projektu jako mandlovna. Samostatný sklad již nebyl zrealizován, objekt kovárny byl celý zbourán.

 

Plány přístavby Stará knihovna

 

 

Od 1.9.1985 se usnesením rady MNV v Dolanech stala Místní lidová knihovna Malechov pobočkou OLK v Klatovech. Stávající knihovní fond byl odvezen do Klatov, prodán občanů, popř. věnován Mateřské škole. Byla zavedena obměna knihovního fondu z Klatov (zdroj: Kronika obce Dolany str. 369).

 

Seznam knihovníků

 • Maršálek Josef
 • Bártová Bohumila
 • Touš Jiří                                    do 20.10.1986
 • Straková Marie od 20.10.1986 do 31.12.2000
 • Šťastná Pavla    od 19.10.2001 dosud

 

 

Jedna z nejstarších knih

 

 

SOUČASNOST KNIHOVNY:

Knihovna je od 12.9.2002 orga­nizační složkou Obce Dolany podle zák. 128/00 Sb. o obcích, nemá právní subjektivitu.

 

Naši čtenáři

 

Na podzim r. 2006 za velkého přispění SDH Malechov a mladých hasičů Malechov Obecní úřad Dolany přestěhoval knihovnu do prostor bývalého mandlu (v původních plánech víceúčelového zařízení administrativní místnosti knihovny) a vybavil jí novým nábytkem vč. počítačového stolku.

 

Naši čtenářiNová knihovna

Knihovna je zapojena do výměnné služby, kterou zajišťuje Městská knihovna v Klatovech, knihovní fond je obměňován alespoň jedenkrát ročně, mimoto disponuje vlastním fondem z dob samostatné působnosti. Knihovna odebírá týdeník Vlasta, měsíčníky Moderní praktická žena a Flóra.

Knihovna tímto zajišťuje knihovnické služby pro občany obcí Malechov a Výrov.

 

Naši čtenáři

 

 

V rámci programu VISK 3 pro knihovny byl v prvním pololetí r. 2007 nainstalován a zprovozněn počítač s připojením na internet vč. tiskárny, kopírky a skeneru. Počítač je zatím k dispozici zdarma, a to ve výpůjční době a po domluvě kdykoli dle potřeb občanů a možnosti knihovníka.

 

Prostřednictvím těchto služeb mohou občané:

 • získat informace z internetu,
 • vytisknout si informativní výpis o parcelách a budovách z katastru nemovitostí(nutno znát číslo parcelní, číslo popisné),
 • stáhnout tiskopisy na daňové přiznání,
 • stáhnout maturitní otázky,
 • stáhnout MP3 hudbu,
 • napsat seminární práce,
 • zasílat a přijímat e-maily z e-mailové adresy knihovny, popř. zkontrolovat soukromé e-mailové schránky,
 • a další.

OBRÁZEK : zapujceni_pocitace_ou.jpg

 

VEŘEJNÝ INTERNET JE PŘÍSTUPNÝ PRO VŠECHNY OBČANY

 (nejen pro zaregistrované čtenáře).

 

 

 

Rok Čtenáři

z toho

mládež

Výpůjčky

Výměnné

soubory

(knihy)

Občané

využívající

internet

Pozn.
2019 16 5 370 4 (320) 0  
2018 14 5 345 4 (320) 0  
2017 13 4 314 4 (320) 0  
2016 11 2 344 4 (320) 50  
2015 12 2 468 4(275) 0 nový PC
2014 12 3 387 3(240) 10  
2013 11 2 395 4(322) 52  
2012 12 4 344 4(320) 7 údržba PC 1.1.-12.6.2012
2011 14 4 480 5(343) 17 údržba PC 16.-31.12.2011
2010 22 6 412 4(320) 28  
2009 17 7 486 4(320) 20 PC v opravě 13.4–11.5.
2008 19 5 451 2(160) 25 14.3.-25.4. omezen provoz
2007 19 5 640 5(360) 63  
2006 22 10 684 2(160) 1 PC od 22.12.2006
2005 18 9 401 2(160)    
2004 20 12 383 2(160)    
2003 22 13 554 6(482)    
2002 20 12 514 4(320)    
2001 33 13 174 2(160)   knihovna v provozu po část roku
2000 19 4 193 0(0)   knihovna v provozu po část roku

 

 

CITÁTY O KNIHÁCH:

„Čteš-li knihu poprvé, poznáš nového přítele. Čteš-li podruhé, potkáš

starého“.                                                                      Čínské přísloví

 „Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse.“                Latinské přísloví

 „Próze je, když všechny řádky jdou až do konce. Poezie je, když některé

 řádky končí ještě před koncem.“                                   Jeremy Bentham

„Za vše děkuji kuchařské knize své matky a spořitelní knížce své ženy.“                                                                                                              W.Raabe

 

 

TROCHA POUČENÍ o knihovnách, o knize a o komiksu.

 

 

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NAŠEHO KRAJE

 

Naše knihovna se Vám bude snažit zde zpístupnit některé informace o významných osobnostech našeho kraje.

 

Jimi byli:

Informace byly čerpány z přílohy Kroniky Obce Dolany.

 

TGM Jan Pilař

 

 

 

PAMÁTKY NAŠEHO KRAJE

 

A na závěr Vám představujeme památky našeho kraje, např. sochu sv. Jana Nepomuckého a výlet po okolí. V blízkosti Malechova se nacházelo předválčené opevnění na Šumavě. ZDE můžete nalézt zprávu o panských sídlech v Malechově i na Výrově.A koho by zajímala historie cihleny v Malechově, může se podívat  na následující odkaz:http://www.fabriky.cz/…na/index.htm

V. r. 2011 oslavila Základní škola 130. výročí svého založení.

V r. 2015 byla dostavěna nová budova obecního úřadu v Dolanech.