Místní lidová knihovna Malechov a Výrov
Naposledy aktualizováno: 11.01.2019 15:43:41

HISTORIE KNIHOVNY:

Jedním z prvních zákonů, které byly vydány po vzniku Československé republiky, byl zákon o veřejných knihovnách č. 430 sb., ze dne 22. července 1919. Ukládal obcím povinnost, aby pro doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva byly zřizovány veřejné knihovny s četbou vzdělávací, naučnou i zábavnou. V některých obcích již dříve existovaly knihovny, které byly a odkázány na milost náhodných dárců a obětavých jedinců. Nyní měly knihovny dostávat příspěvek 50 hal. na obyvatele ročně.

 

O naší knihovně jsme prozatím nenašli starší zmínky než z r. 1977, kdy v kronice obce Dolany na str. 229 je uvedeno, že vedoucí MLK Malechov je Bohumila Bártová. Řada knížek ve vlastním fondu knihovny však nese ještě razítko samostatné Obce Malechov.

 

Jedna z nejstarších knih Dobová pohlednice

 

 

V r. 1983 schválila Obec Dolany projekt na přístavbu víceúčelového zařízení k objektu hasičské zbrojnice v Malechově na pozemku bývalé kovárny. SOučástí zařízení byla i administrativní místnost knihovny s vchodem ze společenské místnosti, projekt počítal s tím, že samotný sklad knížek bude v částečně zachované kovárně. 19.7.1986 bylo víceúčelové zařízení otevřeno a knihovna byla přestěhována z objektu JZD do místnosti, označené v projektu jako mandlovna. Samostatný sklad již nebyl zrealizován, objekt kovárny byl celý zbourán.

 

Plány přístavby Stará knihovna

 

 

Od 1.9.1985 se usnesením rady MNV v Dolanech stala Místní lidová knihovna Malechov pobočkou OLK v Klatovech. Stávající knihovní fond byl odvezen do Klatov, prodán občanů, popř. věnován Mateřské škole. Byla zavedena obměna knihovního fondu z Klatov (zdroj: Kronika obce Dolany str. 369).

 

Seznam knihovníků

 • Maršálek Josef
 • Bártová Bohumila
 • Touš Jiří                                    do 20.10.1986
 • Straková Marie od 20.10.1986 do 31.12.2000
 • Šťastná Pavla    od 19.10.2001 dosud

 

 

Jedna z nejstarších knih

 

 

SOUČASNOST KNIHOVNY:

Knihovna je od 12.9.2002 orga­nizační složkou Obce Dolany podle zák. 128/00 Sb. o obcích, nemá právní subjektivitu.

 

Naši čtenáři

 

Na podzim r. 2006 za velkého přispění SDH Malechov a mladých hasičů Malechov Obecní úřad Dolany přestěhoval knihovnu do prostor bývalého mandlu (v původních plánech víceúčelového zařízení administrativní místnosti knihovny) a vybavil jí novým nábytkem vč. počítačového stolku.

 

Naši čtenářiNová knihovna

Knihovna je zapojena do výměnné služby, kterou zajišťuje Městská knihovna v Klatovech, knihovní fond je obměňován alespoň jedenkrát ročně, mimoto disponuje vlastním fondem z dob samostatné působnosti. Knihovna odebírá týdeník Vlasta, měsíčníky Moderní praktická žena a Flóra.

Knihovna tímto zajišťuje knihovnické služby pro občany obcí Malechov a Výrov.

 

Naši čtenáři

 

 

V rámci programu VISK 3 pro knihovny byl v prvním pololetí r. 2007 nainstalován a zprovozněn počítač s připojením na internet vč. tiskárny, kopírky a skeneru. Počítač je zatím k dispozici zdarma, a to ve výpůjční době a po domluvě kdykoli dle potřeb občanů a možnosti knihovníka.

 

Prostřednictvím těchto služeb mohou občané:

 • získat informace z internetu,
 • vytisknout si informativní výpis o parcelách a budovách z katastru nemovitostí(nutno znát číslo parcelní, číslo popisné),
 • stáhnout tiskopisy na daňové přiznání,
 • stáhnout maturitní otázky,
 • stáhnout MP3 hudbu,
 • napsat seminární práce,
 • zasílat a přijímat e-maily z e-mailové adresy knihovny, popř. zkontrolovat soukromé e-mailové schránky,
 • a další.

OBRÁZEK : zapujceni_pocitace_ou.jpg

 

VEŘEJNÝ INTERNET JE PŘÍSTUPNÝ PRO VŠECHNY OBČANY

 (nejen pro zaregistrované čtenáře).

 

 

 

Rok Čtenáři

z toho

mládež

Výpůjčky

Výměnné

soubory

(knihy)

Občané

využívající

internet

Pozn.
2018 14 5 345 4 (320) 0  
2017 13 4 314 4 (320) 0  
2016 11 2 344 4 (320) 50  
2015 12 2 468 4(275) 0 nový PC
2014 12 3 387 3(240) 10  
2013 11 2 395 4(322) 52  
2012 12 4 344 4(320) 7 údržba PC 1.1.-12.6.2012
2011 14 4 480 5(343) 17 údržba PC 16.-31.12.2011
2010 22 6 412 4(320) 28  
2009 17 7 486 4(320) 20 PC v opravě 13.4–11.5.
2008 19 5 451 2(160) 25 14.3.-25.4. omezen provoz
2007 19 5 640 5(360) 63  
2006 22 10 684 2(160) 1 PC od 22.12.2006
2005 18 9 401 2(160)    
2004 20 12 383 2(160)    
2003 22 13 554 6(482)    
2002 20 12 514 4(320)    
2001 33 13 174 2(160)   knihovna v provozu po část roku
2000 19 4 193 0(0)   knihovna v provozu po část roku

 

 

CITÁTY O KNIHÁCH:

„Čteš-li knihu poprvé, poznáš nového přítele. Čteš-li podruhé, potkáš

starého“.                                                                      Čínské přísloví

 „Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse.“                Latinské přísloví

 „Próze je, když všechny řádky jdou až do konce. Poezie je, když některé

 řádky končí ještě před koncem.“                                   Jeremy Bentham

„Za vše děkuji kuchařské knize své matky a spořitelní knížce své ženy.“                                                                                                              W.Raabe

 

 

TROCHA POUČENÍ o knihovnách, o knize a o komiksu.

 

 

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NAŠEHO KRAJE

 

Naše knihovna se Vám bude snažit zde zpístupnit některé informace o významných osobnostech našeho kraje.

 

Jimi byli:

Informace byly čerpány z přílohy Kroniky Obce Dolany.

 

TGM Jan Pilař

 

 

 

PAMÁTKY NAŠEHO KRAJE

 

A na závěr Vám představujeme památky našeho kraje, např. sochu sv. Jana Nepomuckého a výlet po okolí. V blízkosti Malechova se nacházelo předválčené opevnění na Šumavě. ZDE můžete nalézt zprávu o panských sídlech v Malechově i na Výrově.A koho by zajímala historie cihleny v Malechově, může se podívat  na následující odkaz:http://www.fabriky.cz/…na/index.htm

V. r. 2011 oslavila Základní škola 130. výročí svého založení.

V r. 2015 byla dostavěna nová budova obecního úřadu v Dolanech.

 
Proces zabral 0.0042 sekund času a 0.74MB paměti.